Tworzywa sztuczne

tworzywa-sztuczne

Wszystkie odpady z tworzyw sztucznych, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane. Niestety w Polsce ciągle jeszcze blisko 85% odpadów z tworzyw sztucznych trafia na składowiska odpadów

Każdy plastikowy odpad ma wartość, pozwól ją odzyskać.